Αίτηση σωματείου για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού