Υποβάλλεται αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από σωματείο ΑμεΑ, για τα αθλήματα που καλλιεργεί:

α) η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ),

β) η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.),

γ) η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών,

δ) η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.)

και ε) κάθε άλλη ομοσπονδία αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες, η οποία έχει ειδική αθλητική αναγνώριση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

i) Η υποβληθείσα αίτηση του σωματείου προς την ομοσπονδία, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία υποβολής.

ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας Ένωσης/Ομοσπονδίας και β) δεν δόθηκε απάντηση από την ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Υπόδειγμα).

Τα σωματεία ΑμεΑ στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση σε επιμέρους αθλήματα ομοσπονδίας ΑμεΑ, θεωρείται ότι έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η αντίστοιχη Ομοσπονδία αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες.

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού