Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για άθλημα που καλλιεργεί.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

i) Η υποβληθείσα αίτηση του σωματείου προς την ομοσπονδία, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία υποβολής.

ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας Ένωσης/Ομοσπονδίας και β) δεν δόθηκε απάντηση από την ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Υπόδειγμα).

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού