Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος που αφορά αποφοίτους του ΣΕΦΑΑ και σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού