Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος που αφορά αποφοίτους Σχολών Προπονητών εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Πρώτο Στάδιο

Δεύτερο Στάδιο

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού