Αίτηση χορήγησης αιγίδας προς την Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού