Αίτηση επικαιροποίησης άδειας προπονητών

Αίτηση για την επικαιροποίηση δικαιολογητικών αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Ιατρική γνωμάτευση: α) παθολόγου, β) ακτινολόγου γ) ψυχιάτρου από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  • Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Σημαντικό:

Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων αβ) και αγ) της περ. α) ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Ο προπονητής, ο οποίος διαγράφεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επανεγγράφεται στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Σύνδεσηnavigate_next