Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας προς την Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφα συμβάσεων αντίστοιχων χρονικών περιόδων
  • Φωτοαντίγραφα καρτελών ενσήμων ΙΚΑ αντίστοιχων χρονικών περιόδων
  • Βεβαίωση Εργοδότη

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Σύνδεσηnavigate_next