Αίτηση συμμετοχής σχολής προπονητών

Πρόγραμμα Σχολών Προπονητών:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (ευανάγνωστη) ή Διαβατηρίου (δύο όψεις)
  • Ιατρική Βεβαίωση
  • Αποδεικτικό τίτλου σπουδών (απολυτήριο λυκείου ή ΑΕΙ)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (συνυποβάλλεται αυτόματα)
  • Λοιπά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση)

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Σύνδεσηnavigate_next